İş Hukukunda 3. Bilirkişilik Eğitimi tamamlanmıştır

İş hukukunda dava konusu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü işçilik alacaklarına ilişkin olup, bu alacakların hesaplanması Yargıtay içtihatları ışığında maddi hukuk bilgisi ile ispat hukuku esaslarının harmanlandığı bir uzmanlık gerektirmektedir. Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma Merkezimiz bu alanda uzman tanınmış avukat bilirkişiler ve öğretim üyerileriyle yürüttüğü 3. Bilirkişilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlamıştır.

İş Hukukunda 3. Bilirkişilik Eğitimi Toplu Fotoğraf

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Laureate International Universities | Laureate Education