İş Hukukunda Hesap Bilirkişiliği Uzmanlık Eğitimi 8 Nisan- 27 Mayıs (6. Dönem)

İş Hukukunda Hesap Bilirkişiliği Uzmanlık Eğitimi 8 Nisan- 27 Mayıs (6. Dönem) İlanı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

İş uyuşmazlıklarının çoğalması bu alanda giderek artan sayıda uzman hesap bilirkişisi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İş hukukunda dava konusu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü işçilik alacaklarına ilişkin olup, bu alacakların hesaplanması Yargıtay içtihatları ışığında maddi hukuk bilgisi ile ispat hukuku esaslarının harmanlandığı bir uzmanlık gerektirmektedir.

İş Hukukunda Hesap Bilirkişiliği Uzmanlık Eğitiminde İş Hukuku kapsamında talep edilen işçilik alacakları bu alanda uzman tanınmış avukat bilirkişiler ve öğretim üyeleri tarafından ele alınacaktır. Bu alacakların hesaplamasında dikkate alınması gereken hususlar uygulamalı olarak incelenecektir. Programa devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Kimler Katılabilir

İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Mali Müşavirler, Muhasebeciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme Fakülteleri mezunları ayrıca teorik olarak İş Hukukunun kavram ve kurumlarını bilmesine rağmen işçilik alacaklarının nasıl hesaplanacağına ilişkin uzmanlık bilgilerine ihtiyaç duyan ve hesap bilirkişiliği yapmak isteyen hukukçular bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği

 • Bilirkişilik Temel Eğitimi; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Bilirkişilik, Bilirkişinin Hak ve Ödevleri, Rapor Hazırlama
 • İş Hukukunun Temel Kavramları; İş Sözleşmesi, İşçi, İşveren, İşveren Vekili
 • Belirsiz ve Belirli Süreli Sözleşmeler ve Cezai Şart
 • Asıl işveren - Alt İşveren İlişkisi
 • İşyeri ve İş Sözleşmesi Devri, Kıdem ve Sorumluluk
 • Fesih, Bildirimli Fesih - Haklı Nedenle Fesih
 • İş Güvencesi
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı, Sendikal Tazminat, Ayrımcılık Tazminatı Hesaplanması
 • Ücret, Ücret Ekleri, Ücret Tespiti
 • Fazla Çalışmalar, Hafta Tatili ve Genel Tatil, Yıllık İzin Ücretlerinin İspatı ve Hesaplanması
 • Dava Türleri, Islah, Zamanaşımı
 • Excel Kullanımı

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Eğitmenler

Prof. Dr. Gülsevil Alpagut - İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Av. Ergün Kırcı
Doç. Dr. Mahmut Kabakçı - İTÜ İşletme Fakültesi

Tarih: 8 Nisan – 27 Mayıs 2017
Cumartesi günleri 10:00 – 17:00 saatleri arasında
Süre: 7 hafta, 42 Saat
Ücret: 3.200 TL (KDV Dahil)

*Stajyer avukatlara %10 indirim uygulanır.
*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 5 taksit imkanı bulunmaktadır.

Sertifikasyon

Program sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi “Başarı Sertifikası”, başarılı olamayan katılımcılara “Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Eğitim Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

Ayrıntılı Bilgi

Ar. Gör. Seda Ergüneş
seda.ergunes@bilgi.edu.tr
0 (212) 311 51 72

Kayıt

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr
0 (212) 311 7171

 

İş Hukukunda Hesap Bilirkişiliği Uzmanlık Eğitimi 8 Nisan- 27 Mayıs (6. Dönem) Afişi

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Laureate International Universities | Laureate Education