Faaliyetler

Merkez; bu konularda araştırmalar yapmayı, konferans ve seminerler düzenlemeyi, eğitim vermeyi, bu alandaki uluslararası gelişmeleri takip etmeyi, Türkiye’deki gelişmeleri uluslararası alanda tanıtmayı, bir yandan işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, diğer yandan hukuk uygulayıcıları ve farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları arasında bir köprü oluşturmayı ve her üç grubun sorun, tecrübe ve görüşlerinin paylaşılmasını sağlamayı, bu yolla hukukun somut gerçeklikler ışığında geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

  1. Konferans ve Seminerler
  2. İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitimleri
  3. Araştırma ve Projeler
    • LEGOSH
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Laureate International Universities | Laureate Education