Faaliyetler

Merkez; bu konularda araştırmalar yapmayı, konferans ve seminerler düzenlemeyi, eğitim vermeyi, bu alandaki uluslararası gelişmeleri takip etmeyi, Türkiye’deki gelişmeleri uluslararası alanda tanıtmayı, bir yandan işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, diğer yandan hukuk uygulayıcıları ve farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları arasında bir köprü oluşturmayı ve her üç grubun sorun, tecrübe ve görüşlerinin paylaşılmasını sağlamayı, bu yolla hukukun somut gerçeklikler ışığında geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 1. Konferans ve Seminerler
 2. İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitimleri
 3. Araştırma ve Projeler
  1. Esnek Çalışma Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi
  2. Türkiye’de Gönüllülük Araştırması
  3. Horizon (2020) MATILDE: Migration Impact Assesment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions
  4. COGENS : Collective Bargaining and the Gig Economy-New Perspectives-VS/2019/0084
  5. Inclusive Trade: Legal Economic Perspectives on Gender and Employment