Hakkımızda

Amaç:

Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; çalışma ilişkilerinde karşılaşılan sorunların hukuki alt yapısı hakkında araştırmalar yapmak ve uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk verilerinden yararlanarak yeni çözüm yolları geliştirmek; mevcut düzenlemelerin uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri tespit ederek, araştırma sonuçları doğrultusunda yapılabilecek iyileştirmeler konusunda bütünsel ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla yeni modeller oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin başlıca çalışma konuları arasında;

  • “İş”in Geleceği ve Teknolojinin İş Hukukuna Etkileri,
  • Eşitlik İlkesi ve Ayırımcılık Yasağı,
  • Çalışma Süreleri,
  • Gig Ekonomi ve Platform Çalışanları,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Çalışma Hayatında Sosyal Hakların Korunması ve Gelişimi,
  • Sendikal Hakların Korunması ve Toplu İş İlişkileri,
  • Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sosyal Koruma,
  • Göç ve İş Hukuku

yer almaktadır.

Organizasyon Yapısı:

Müdür:
Dr. Öğr. Üyesi Seda Ergüneş Emrağ

Yönetim Kurulu:
Dr. Öğr. Üyesi Burak Oder
Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gül
Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan Tepetaş
Dr. Öğr. Üyesi Seda Ergüneş Emrağ

Araştırmacılar

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (kubra.dogan@bilgi.edu.tr )
Dr. Öğr. Üyesi Seda Ergüneş Emrağ (seda.ergunes@bilgi.edu.tr)
Ar. Gör. Yeliz Yücel (yeliz.yucel@bilgi.edu.tr )

Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150903-6.htm